GOEDE DOELEN WEEK BOEKEL VENHORST 

OVER DE GOEDE DOELEN WEEK

In 2015 vond in Boekel en Venhorst voor het eerst de Goede Doelen Week Boekel Venhorst plaats.

Collectanten voor de goede doelen komen niet langer meerdere keren per jaar aan de deur. Voortaan de mogelijkheid om éénmalig een gift te doen waarbij men zelf bepaalt welk bedrag men geeft aan de doelen naar keuze.

Het is zeer succesvol gebleken. Mensen zijn zeer positief over de Goede Doelen Week.


van 4 tot en met 9 april 2022

Goede Doelen Week Boekel & Venhorst

Waarschijnlijk zult u denken alweer een goede doelen week? Inderdaad, het is maar ruim een half jaar geleden, toen eind september vorig jaar de goede doelen week gehouden werd. Door de corona verlaat. Echter het is traditie, dat de goede doelen week in de eerste week van april gehouden wordt. De collectant belt maar één keer in het jaar aan en dat is een groot voordeel. Dat is het ook om zo normaal mogelijk te kunnen collecteren met onze vaste groep collectanten. Gelukkig kan dat nu.


NIEUWS

Nieuwe betaalmogelijkheden

Dit jaar zijn 19 goede doelen waaraan gedoneerd kan worden. 19 goede doelen in één collectebus. We gaan er voor. Binnenkort stoppen we weer duizenden brieven in de envelop, die huis aan huis wordt verspreid, zodat u kunt doneren. Via publicaties in het weekblad is  vorig jaar 4.341,83 euro aan donaties gestort, daarvoor nog hartelijk dank. Het geld wordt evenredig verdeeld over de goede doelen. Dit jaar hebben we de betaalmogelijkheden uitgebreid. Cash geld is steeds minder aanwezig in huis. Via de website kan gedoneerd worden en per QR code. Natuurlijk blijft het oude en vertrouwde geld in de envelop stoppen  van toepassing. Betalen per éénmalige machtiging behoort ook tot de mogelijkheden. Nadere uitleg volgt nog.

Bestuur Stichting Goede Doelen Week Boekel en Venhorst


Nieuwe betaal mogelijkheden om te doneren

Steun de goede doelen. Zij hebben uw  financiële hulp nodig voor ondersteuning  en ontwikkeling voor mensen die het hard nodig hebben.
Dit jaar staan 19 goede doelen op de lijst van de goede doelen week. 19 goede doelen in één collectebus. Een week voor de collecteweek krijgen alle inwoners van onze dorpen de brief met het bekende logo in de brievenbus. Tijdens de collecteweek wordt die ingevuld opgehaald. De collectanten kunnen zich identificeren. Voor het eerst zijn er vier betaalmogelijkheden.
1.
Dat kan op de oude vertrouwde manier door contact geld met het ingevulde formulier in de envelop  te stoppen.
2.
De éénmalige machtiging. Samen met ingevulde formulier in de envelop.
3.
Doneren via de ‘doneerknop’ op deze website. Op het online formulier kan het goede doel ingevuld worden. Het totale bedrag kan betaald worden via IDEAL.
4.
Via de QR-code. Deze sticker is op de collectebus aangebracht.  De collectant laat deze via de QR reader op de telefoon scannen. Automatisch wordt een link gemaakt naar onze website. Online is het mogelijk de bedragen per goed doel in te vullen. Betalen kan per IDEAL.
Door samenwerking met u allen, kan een goed doel bereikt worden, namelijk een prachtige opbrengst.


De collectant

De collectanten vormen de basis en zijn onmisbaar voor de Goede Doelen Week. In Boekel en Venhorst kunnen we elk jaar rekenen op voldoende collectanten. Dat is het voordeel van de Goede Doelen samenwerking. Elk goed doel moet een aantal collectanten toevoegen om deel te nemen. Mariet Verbrugge (67) uit Venhorst is één van de ruim 300 collectanten. Ook als coördinator en contactpersoon van HandicapNL is ze actief bij de Goede Doelen Week.
Een kennismaking met de energieke collectant.
“Ik voel me betrokken bij het goede doel HandicapNL, omdat ik vroeger in die zorg werkte. Daarbij was mijn zwager verstandig gehandicapt. Bijna 30 jaar ben ik actief voor HandicapNL, voorheen Fonds Verstandelijk Gehandicapten. Als collecte regelaar en een tijdje als bestuurslid. Ik zorgde voor het contact met de ongeveer 22 collectanten, bussen klaar maken, het rondbrengen, tellen en zelf maakte ik ook een rondje met de bus. In 2014 opperde ik samen met Maria Brans het idee, dat het tijd werd voor een Goede Doelen Week. Elk jaar weer zorgen voor voldoende collectanten kostte veel tijd en energie. Toen dat in 2015 lukte in samenwerking met Boekel was dat een goede ontwikkeling. Nu ben ik één van de vijf coördinatoren in Venhorst. We houden vergaderingen met Boekel, hebben via de mail contact met de collectanten en bezorgen de brieven en bussen. Zelf stop ik ook een aantal brieven in de brievenbus. Het geld tellen in De Horst vind ik een gezellige activiteit. Soms haakt een collectant af wegens vergrijzing of om andere reden, maar iedere keer kunnen we iemand anders vinden. De Goede Doelen Week verloopt soepel, een ieder heeft zijn taak. In Venhorst zijn we een hechte club, die vanaf het begin actief is. Net als in Boekel.”  


U doet toch ook mee!
Twee collectanten bellen tijdens de collecteweek aan om de donaties op te halen. De meesten zijn vertrouwde gezichten uit uw straat en kunnen zich legitimeren.  Informatie over de 19 goede doelen kunt u op hun sites lezen. Weet u al naar welk goed doel de voorkeur gaat? Er zijn allerlei keuze mogelijkheden. Zo geven veel bewoners alleen hun favoriete goede doel een donatie. Of anderen kruizen alle goede doelen aan. Dat is ook een optie, want elk goed doel helpt een medemens in nood. Verschillende bewoners vragen zich af, help welk goed doel moet ik kiezen? Dan komt de vrije gift in beeld. Dat bedrag wordt over de 19 goede doelen verdeeld, het komt dus altijd op de goede plek terecht.
Wij rekenen op u!!!! Steun de Goede Doelen!!!!!
Laat het eindresultaat een bedrag zijn waar we trots op kunnen zijn als gemeente.Ik loop een rondje met de collectebus

Maria Gijsbers pakt deze week de collectebus met de sticker Cystic Fibrosis. Eigenlijk baalt ze van de naam. “Veel te moeilijk om uit te spreken en onherkenbaar. Waarom niet gewoon Taaislijmziekte.” vraagt ze zich af. Cystic Fibrosis is een stichting, die zich voor deze ziekte inzet. Als contactpersoon is Maria niet alleen betrokken bij de stichting, maar ook als oma. “Ik was al collectant en vroeg me af, waarom niet voor mijn kleinzoon Thijm? Na de hielprik kreeg hij de diagnose. Dat is levenslang. Het taaislijm geeft verstoppingen en zet zich vast op de organen. Bij Thijm(11)  zijn de longen vooral aangetast. De twee H’s, hart en hersenen, worden als laatsten aangetast.”  Taaslijmziekte is een erfelijke ziekte, die ook in Maria’s haar familie voorkomt. “Het is een gen, ik ben draagster, mijn kinderen ook. Thijm is de enige van zes kleinkinderen die deze ziekte heeft. Dat komt omdat, heel toevallig, zijn vader ook drager is.” Maria haar gezicht klaart op, als ze een lichtpuntje vertelt. “Gelukkig mocht Thijm in 2018 het dure medicijn Orkambie gaan gebruiken. Sinds die tijd gaat het zienderogen beter met hem. Geen ziekenhuis opnames en geen antibiotica kuren meer.“  
Wilt u Maria en haar kleinzoon steunen om deze chronische ziekte te helpen bestrijden, geef dan een donatie aan Stichting Cystic Fibrosis tijdens de collecteweek.
 


Ik loop een rondje met de collectebus

Willemien van den Broek pakt deze week de collectebus met de sticker Kinderhulp.
Als kinderarts  was ze al met hart en ziel betrokken om hulp bieden aan kinderen, die dat nodig hadden. Nu na haar pensioen is ze 13 jaar actief bij Kinderhulp, dat onder de vlag van Stichting Leergeld op de goede doelenlijst staat. Met als doel kinderen helpen, die door hun financiële situatie te weinig kansen krijgen om gelukkig te zijn. ”Vanuit mijn werk was altijd mijn motivatie, laat alle kinderen meedoen. Zoals schoolkinderen, die zich buitengesloten voelen bij sporten en geen fiets hebben. Iedereen met een laag besteedbaar inkomen kan bij ons aankloppen. Vorig jaar hebben we 600 kinderen geholpen door betalingen aan  een sportlidmaatschap, muziekles,nieuwe fiets of computer. Ze kunnen ook een kledingpas krijgen of een voucher voor sportkleding.” Willemien vindt het belangrijk om te benadrukken, dat al het collectegeld rechtstreeks naar Kinderhulp gaat. ”Niets blijft aan de strijkstok hangen. Als je die lachende gezichtjes op de foto ziet, wanneer ze de nieuwe kleren showen, is elke euro die daarvoor besteed wordt zo waardevol.” Geeft het u ook een goed gevoel om deze kansarme kinderen te helpen, doneer aan Kinderhulp tijdens de goede doelen week.


Ik loop een rondje met de collectebus

Hendrik van Schijndel pakt deze week de collectebus met de sticker Alzheimer.
Als ervaringsdeskundige is Hendrik al jarenlang nauw betrokken met deze stichting.  
Naast het collecteren heeft Hendrik bij gemeentelijke, regionale en nationale organisaties zijn ervaringen kunnen delen. Zijn vrouw kreeg op 50 jarige leeftijd die ziekte. Ze stierf 14 jaar later aan de gevolgen. Alzheimer kenmerkt zich met veel emoties, zoals angst, onbegrip, boosheid, onzekerheid en verdriet. Hendrik heeft al die fases meegemaakt. ”Dementie begint als een dief in de nacht en er is niemand, die dat kan doorgronden of voorspellen. De eerste jaren zijn van ontkenning, ruzie en onbegrip, pas na aanvaarding en aanpassing kan naar de toekomst gekeken worden. “Hendrik vindt tijdige herkenning essentieel en vooral periodieke psychologische onderzoeken. “Feit is dat 20% van ons te maken krijgt met dementie. Vanaf je 80ste jaar is dat 45-60%. Trek op tijd aan de bel om het leven waardevol te houden zonder misverstanden. Een groot aantal krijgt algauw te maken met onbegrip en verwijten. Vaak weten we het te laat. Zelf doe ik regelmatig een test.“  
Wil je net als strijdbare Hendrik Stichting Alzheimer helpen om deze nare hersenziekte te onderdrukken, geef dan een donatie tijdens de goede doelen week.


Ik loop een rondje met de collectebus

Riet Romviel pakt deze week de collectebus met de sticker ALS. Deze spierziekte trof Tiny Romviel 18 jaar geleden als een keiharde diagnose, die insloeg als een bom.  
Riet: “ De dokter vertelde het als een doodvonnis met nog 3 of 4 jaar te leven. We legden ons er niet bij neer en zijn meteen naar oplossingen gaan zoeken.” In 2005 vloog het echtpaar naar China voor een stamcel operatie. ”We weten niet of dat resultaat heeft gebracht, omdat er 17 verschillenden soorten ALS zijn. Tiny heeft ALS vooral in de fijne motoriek. ”Leergierig las Riet in de loop van tijd veel info over ALS en werd lid van de patiënten vereniging. “ Ik wilde alles weten,  de huisarts zei een keer, jullie weten er meer van ik.” Tiny reageert glimlachend in zijn stoel. “ Ja, geweldig dit, Riet duikt als een tijgerin in de materie en bijt zich vast.” Riet vertelt verder: “Ik kan altijd met de prof bellen, eigenlijk vindt hij mij te fanatiek. Maar we willen dat er iets gevonden wordt voor verlenging, genezing of dat het een chronische ziekte wordt. Tiny slikt al 18 jaar dezelfde medicijnen, die zouden maar 3 maanden levensverlengend zijn.” Mantelzorger Riet heeft haar vrolijke humeur niet verloren, al wordt de zorg steeds intensiever. “Ik kan Tiny niet meer alleen laten, als ik naar de kapper ga, moet ik oppas vragen voor zorg. Maar hier thuis draait het niet alleen om de ziekte, we hebben ook veel plezier samen. “Tiny knikt.” Ja, zeker en we hebben niet veel eisen, het huis is prima aangepast.“ Gaat het ook u ter harte dat ALS als ziekte niet te genezen is en dat onderzoek toekomstperspectief gaat brengen voor patiënten zoals Tiny, doneer aan ALS tijdens de goede doelen week.


Ik loop een rondje met de collectebus

Lucas Strijbosch (19) pakt deze week de collectebus met de sticker Goede Doelen Week. Als puber belde Lucas vijf jaar geleden in Venhorst al enthousiast aan voor een donatie. Eerst als stageplaats voor zijn studie maatschappelijk werk en is blijven hangen. “De keuze was gemakkelijk, mijn moeder is bestuurslid en ik zag hoe belangeloos vrijwilligers zich inzetten voor de goede doelen week. Dat vind ik voor later leerzaam als ik werk of ergens als bestuurslid. ” Lucas is de jongste collectant ooit en dat is hij nog steeds. Elk jaar vallen collectanten af wegens vergrijzing. “Het is noodzakelijk, dat de jongeren zich aanmelden”, is de mening van Lucas en kan geen drempel bedenken om het niet te doen. ”Het is jammer, dat zo weinig jongeren collecteren. Het kost maar een kleine moeite en weinig tijd, één keer per jaar, het geeft voldoening om behulpzaam te zijn.” Rondgaan met de collectebus kan ook een soort avontuur zijn. Het is een verrassing van;  wie doet open, komt de envelop gelijk op de proppen of moet nog gezocht worden. Of is niemand thuis en wordt een collecte gemist briefje achtergelaten. Het kan ook gebeuren, dat niet open wordt gedaan. “ Voor een gesloten deur staan, maakt niet uit, het is hun eigen keuze. De meesten zijn vriendelijk en soms loop ik achterom en krijg een kop koffie.” Het inmiddels bekend collectegezicht Lucas is van plan geruime tijd de collectebus jaarlijks gevuld te krijgen tijdens zijn ronde.” In de toekomst is tellen een optie, er is altijd plek, het wordt gewaardeerd om iets voor de gemeenschap te doen.”
Wil je net als Lucas je inzetten voor de goede doelen week en als collectant een rondje te lopen neem dan contact met ons op. Kleine moeite, grote waardering.


Ik loop een rondje met de collectebus

Sjan van Lankveld pakt de collectebus als het rondje is gelopen en het collectegeld eruit is gehaald. Ze komt in beeld als de collectanten de bussen inleveren. Tellen en nog eens tellen is haar bezigheid. Een secuur werk, dat  ze als Pietje Precies vanaf het begin in 2015 verricht. “ Bij mijn eerste telavond werd  gevraagd of ik het laatste stukje mee wilde tellen. De tellers zetten de getallen op lijsten. Ik verklein de lijsten en controleer steelsgewijs de getallen en onderling controleren wij elkaar ook.”  Volgens Sjan draait de goede doelen week goed, omdat het vertrouwen van bewoners  aanwezig is. “Ze zien steeds dezelfde gezichten aan de deur verschijnen met de bekende collectebus. Dat straalt ook uit als we bij elkaar komen. Het voelt als één club. Iedereen is even belangrijk. Dan krijg je samen als dorpen heel veel  voor elkaar.” Het digitale betalen is de laatste jaren gegroeid.” Ja, dat is verrassend meer geworden. Voor de teller is contant geld leuker. Ik denk dat bussen vol met kaartgeld of een leeggeschudde spaarpot voorlopig wel zal blijven bestaan.” Urenlang geconcentreerd tellen en zorgen dat alles op een teldag geteld wordt is voor Sjan geen reden om nee te zeggen als ze bellen. “Zolang ze me vragen, blijf ik het doen. Het is belangrijk om als vrijwilliger in te zetten en bij te dragen.”
Voelt u zich aangeroepen om ook als vrijwilliger een bijdrage te leveren, neem dan contact met ons op.
     


4 t/m 9 april 2022
Boekel
Venhorst
Copyright © 2021 Goede Doelen Week Boekel en Venhorst
Doneren